Samenvatting scriptie schrijven. Uitleg en voorbeeld

Samenvatting scriptie schrijven. Uitleg en voorbeeld

augustus 8, 2019 0 Door Sebastian Beerse

De samenvatting of abstract is een belangrijk onderdeel van je scriptie. De samenvatting wordt aan het begin van je scriptie of thesis weergegeven. Daarom is het waarschijnlijk de eerste inhoudelijke beschrijving van je scriptie dat door je beoordelaar gelezen wordt. Je moet het zien als een kans om nauwkeurige verwachtingen te stellen. De samenvatting is een samenvatting van de hele scriptie. Het representeert alle belangrijke elementen van je scriptie en functioneert vaak als een zelfstandige tekst. Naast die functie zou het de hele scriptie moeten kunnen vervangen als er onvoldoende tijd en ruimte is om de volledige tekst te lezen. Hieronder staat volledig uitgelegd hoe de samenvatting eruit moet zien, inclusief een voorbeeld!

Wist je dat…

je een verpletterende eerste indruk kunt maken door je scriptie kwalitatief te laten printen en inbinden bij Studentendrukwerk.nl?

De allergoedkoopste

Razendsnelle levering

Uitstekende kwaliteit en service

Grootte en structuur

Momenteel is het gemiddelde formaat van een samenvatting van een masterscriptie 150 woorden. Om de samenhang te behouden zou ik aanraden om het formaat te beperken tot één pagina (met dubbele regelafstand). Dit betekent ongeveer 280 woorden. De structuur van de samenvatting moet de structuur van de hele scriptie weerspiegelen en moet alle belangrijke elementen ervan representeren. Als je scriptie bijvoorbeeld uit vijf hoofdstukken bestaat (inleiding, literatuuroverzicht, methodologie, resultaten, conclusie) is het verstandig om een of meer zinnen toe te wijzen aan elk hoofdstuk. Zo kun je deze overzichtelijk samenvatten.

Specificeer je onderzoeksvragen

Net als in je scriptie of thesis zelf zijn je onderzoeksvragen cruciaal om ervoor te zorgen dat de samenvatting of abstract dezelfde structuur heeft. Ze vormen het skelet waaraan andere elementen zich hechten. Maar er is slechts ruimte voor één tot drie vragen. Als er meer dan drie belangrijke onderzoeksvragen in je proefschrift staan, kun je overwegen om sommigen onderzoeksvragen te bundelen.

Wist je dat…

je in slechts 3 stappen geld kunt verdienen met je oude studieboeken?

1) Vul de ISBN’s van je boeken in en check direct het bod

2) Stuur ze gratis op

3) Ontvang binnen 7 dagen het geld op je rekening

Vergeet de resultaten niet

De meest voorkomende fout in samenvattingen en abstracts is het niet presenteren van resultaten. De primaire functie van je scriptie is niet om lezers te vertellen wat je hebt gedaan. Het is beter om hen te vertellen wat je hebt ontdekt. Andere informatie, zoals jouw onderzoeksmethoden, zijn vooral nodig om je resultaten te onderbouwen. Ongeveer de laatste helft van de samenvatting moet gewijd zijn aan het samenvatten en interpreteren van je resultaten.

Samenvatting scriptie voorbeeld

Gelukkig zijn er volledige scriptie voorbeelden beschikbaar via openbare databases. We hebben deze hier voor je op een rij gezet! Hieronder vind je een specifiek voorbeeld van een scriptie samenvatting of abstract (Dieleman K., 2017):

Dit onderzoek gaat over de samenwerking tussen de wettelijk vertegenwoordigers en de zorgprofessionals binnen een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. De samenwerking tussen wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals wordt steeds belangrijker. Door de landelijke omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving gaat het netwerk van de cliënt een steeds grotere rol in de zorg voor de cliënt spelen. Doordat deze samenwerking steeds belangrijker wordt, wil de organisatie graag inzicht krijgen in hoe de wettelijk vertegenwoordigers de huidige samenwerking met de zorgprofessionals ervaren.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Hoe ervaren de wettelijk vertegenwoordigers de samenwerking met de zorgprofessionals van een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking?

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van open interviews als dataverzamelingsmethode. De respondentengroep voor dit onderzoek zijn tien wettelijk vertegenwoordigers van cliënten die wonen binnen een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. Door de resultaten uit de interviews te koppelen aan de literatuur uit het theoretisch kader en de beschreven probleemanalyse, wordt een compleet beeld geschetst over de samenwerking tussen de wettelijk vertegenwoordigers en de zorgprofessionals binnen het woonhuis.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er verschillende aspecten van belang zijn voor de respondenten in de samenwerking. Deze aspecten zijn communicatie, begeleiding en ondersteuning en activiteiten die de samenwerking bevorderen. Zes respondenten ervaren de huidige samenwerking als goed tegenover vier respondenten die de huidige samenwerking minder goed vinden. Deze meningen komen voort uit verschillende invloeden die de samenwerking beïnvloeden. De positieve invloeden zijn de goede communicatie, een klik met de zorgprofessionals, goede afspraken en regelingen en steun van de zorgprofessionals. De negatieve invloeden zijn een niet goede communicatie, constantheid van zorgprofessionals binnen het woonhuis, geen afspraken en regelingen en de invoering van de communicatiewebsite.

Wist je dat…

je een verpletterende eerste indruk kunt maken door je scriptie kwalitatief te laten printen en inbinden bij Studentendrukwerk.nl?

De allergoedkoopste

Razendsnelle levering

Uitstekende kwaliteit en service

Dit artikel delen: